Pozytywne Żłobki na Śląsku

Aktualności

Praca jako Opiekunka dziecięca

Fundacja Pozytywne Inicjatywy poszukuje osoby na stanowisko Opiekunka w żłobku w Rybniku przy ul. Sławików 6 Wymagania zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 tj.: Wymagania: Przygotowanie pedagogiczne z dyplomem ukończenia studiów wyższych  (magisterskich lub licencjackich): –   pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, –   pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna –   edukacja elementarna i terapia pedagogiczna /nauczaniem języka angielskiego –   pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju lub –   wykształcenie średnie i co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub ukończony kurs „opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”  w wymiarze min. 280 godzin. lub – kwalifikacje pielęgniarki, położnej. Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Sposób przesyłania aplikacji: Osoby zainteresowane ofertą pracy uprasza się o przesłanie CV i listu motywacyjnego wraz z podaniem miejsca pracy jak również wszelkich zapytań drogą mailową na adres: zlobki.slaskie@pozytywneinicjatywy.pl Zakres obowiązków: prowadzenie zajęć i zabaw z dziećmi, przygotowanie sal do prowadzenia zajęć (sprzątanie), wychodzenie z dziećmi do toalety, opieka

Pokaż więcej →

Rekrutacja do żłobków

Ostatnie wolne miejsca w żłobkach w: Jaworznie przy ul. Starowiejskiej 17, Świętochłowicach przy ul. Bytomskiej 6, Siemianowicach Śląskich przy ul. Wróbla 12 Bytomiu przy ul. Grottgera 20 Zapraszamy rodziców dzieci do lat 3 do składania formularzy rekrutacyjnych do żłobków w ramach projektu pn. „Pozytywne Miejsca Opieki nad Dziećmi do lat 3 na Śląsku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dokumenty rekrutacyjne wraz z Regulaminem projektu dostępne są na stronie w zakładce „Pozytywne miejsca opieki/Dokumenty” Pobierz formularz zgłoszeniowy: Formularz zgłoszeniowy uczestnika PMO 10.2018 Rekrutacja odbywa się na bieżąco, wolne miejsca od zaraz. Formularz rekrutacyjny należy wypełnić, wydrukować, podpisać, zeskanować lub sfotografować a następnie wysłać na adres e-mail: zlobki.slaskie@pozytywneinicjatywy.pl Informacja w sprawie rekrutacji: Bożena Górska 538 237 202

Pokaż więcej →

Grupa Pozytywne Inicjatywy poszukuje osoby na stanowisko Dyrektora/ki żłobka w Gliwicach oraz w Jawo...

Grupa Pozytywne Inicjatywy poszukuje osoby na stanowisko Dyrektora/ki w żłobku w Gliwicach przy ul. Modelarzy 10 oraz w Jaworznie przy ul. Starowiejskiej 17 Wymagania: Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3: Wyższe wykształcenie oraz min. 3 letnie doświadczenia w pracy z dziećmi albo co najmniej wykształcenie średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi. Zakres obowiązków na stanowisku Dyrektora/ki żłobka: kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo -wychowawczą, zdrowotną oraz merytoryczną żłobka,opracowanie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy żłobkowej oraz innych obowiązujących dokumentów prawnych,zapewnienie dzieciom oraz pracownikom merytorycznym, administracyjnym i obsługi bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w żłobku,ustalenie planu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców dzieci,przygotowanie arkusza organizacji pracy placówki,sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych opiekunów,nadzór nad sposobem dokumentowania przez opiekunów przebiegu pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz dokumentowania zajęć, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi

Pokaż więcej →

Wolne miejsca w żłobkach

Zapraszamy rodziców dzieci do lat 3 do naszych żłobków. Są jeszcze ostatnie wolne miejsca w żłobku w: Sosnowcu przy ul. Naftowej 31, Zabrzu przy ul. Wandy 7, Gliwicach przy ul. Modelarzy 10, Rybniku przy ul. Sławików 6 Formularz-rekrutacyjny-i-karta-informacyjna-3Pobierz RODO_Oświadczenie-dla-rodziców_Śląsk-Maluch-Plus-oraz-dotacja-miejska-2Pobierz

Pokaż więcej →

REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW

Zapraszamy rodziców do naszych Pozytywnych Żłobków Rekrutacja odbywa się na bieżąco. Zapytaj o miejsce w żłobku: Bożena Górska tel. 538 237 202 e-mail: zlobki.slaskie@pozytywneinicjatywy.pl Do pobrania formularz rekrutacyjny: Formularz-rekrutacyjny-i-karta-informacyjna-2Pobierz RODO_Oświadczenie-dla-rodziców_Śląsk-Pobierz

Pokaż więcej →