Pozytywne Żłobki na Śląsku

Gliwice

Pozytywny Żłobek w Gliwicach

ul. Modelarzy 10

Dyrektor: Pan Michał Żydek tel. 532 799 669.

Można zapisywać dzieci na listę rezerwową.