Pozytywne Żłobki na Śląsku

Rybnik

Zaświadczenie z Urzędu Miasta Rybnik o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków.

Pozytywny Żłobek w Rybniku zlokalizowany jest w centrum Rybnika, przy ul. Sławików 6. To miejsce wyjątkowe, kameralne przepełnione pasją, którą jest praca z dziećmi. W naszym żłobku funkcjonują dwie grupy: 13 osobowa grupa Sówek (dzieci do 1,5 roku życia) i 22 osobowa grupa Misiów (od 1,5 do 3 roku życia).

To co nas wyróżnia to:

– indywidualne podejście do potrzeb każdego dziecka; opieka logopedy, psychologa i pielęgniarki

– wiele rozwojowych zajęć dla dzieci: zajęcia muzyczne wg teorii E. Gordona, B. Strauss, zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, dogoterapia, sensoplastyka, arteterapia, elementy bajkoterapii

– autorskie programy pracy z dziećmi stawiające na ich wszechstronny rozwój i uwzględniające ich potrzeby

– wysoko wykwalifikowana i profesjonalna  kadra

– biblioteczka i warsztaty dla rodziców

– dieta dopasowana do potrzeb dzieci zgodna z normami żywienia dzieci do lat 3

– współpraca z lokalnym środowiskiem, spotkania z ciekawymi gośćmi, udział w wielu edukacyjnych akcjach i projektach

– klimatyzowane sale

– przytulny plac zabaw

– posiadamy wszystkie zezwolenia związane z bezpieczeństwem dzieci: Straży Pożarnej, Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Żłobek jest czynny od godziny 7.00 do 17.00.

Pozytywny Żłobek w Rybniku, ul. Sławików 6.

Dyrektorka P. Kamila Kornas, tel. 538 238 015.

Opłaty:

Krótsze pakiety:
Czesne w wysokości 350 zł (400 zł dla dziecka spoza Rybnika) za opiekę do 4h dziennie, a opłata za wyżywienie w pakiecie 6 zł/osobodzień (w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka do godziny 15-ej w dniu poprzedzającym nieobecność opłata nie zostanie naliczona).

Serdecznie zapraszamy na naszego Facebooka:

https://www.facebook.com/Pozytywny-Żłobek-w-Rybniku-134631420621605/