Pozytywne Żłobki na Śląsku

Siemianowice Śląskie

Informacja o dofinansowaniu z budżetu państwa Program Maluch+ 2021

Zaświadczenie z Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków.

Pozytywny Żłobek w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wróbla 12 został otwarty w lipcu 2019 roku.

Dyrektorka żłobka: Agnieszka Bennia, tel. 507-576-788.