Pozytywne Żłobki na Śląsku

Siemianowice Śląskie

Zaświadczenie z Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków.

Pozytywny Żłobek w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wróbla 12 został otwarty w lipcu 2019 roku.

Dyrektorka żłobka: Grażyna Wysocka: tel. 600 086 153

Tel. do żłobka: 532 799 673