Pozytywne Żłobki na Śląsku

Bytom

Informacja o dofinansowaniu z budżetu państwa Program Maluch+ 2021

Zaświadczenie z Urzędu Miasta Bytomia o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków.

Pozytywny Żłobek w Bytomiu został otwarty w lipcu 2019 roku przy ul. Grottgera 20b.

Dyrektorka żłobka P. Grażyna Wysocka tel. 600 086 153.

Tel. do żłobka: 532 799 675

Opłaty: