Pozytywne Żłobki na Śląsku

Zabrze

Zaświadczenie z Urzędu Miasta Zabrze o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków.

Pozytywny Żłobek w Zabrzu

ul. Wandy 7

Dyrektorka P. Aneta Mogielnicka tel. 532 799 671

Telefon do żłobka: 668 533 395