Pozytywne Żłobki na Śląsku

Zabrze

Zaświadczenie z Urzędu Miasta Zabrze o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków.

Pozytywny Żłobek w Zabrzu, ul. Wandy 7.

Dyrektorka P. Aneta Mogielnicka tel. 532 799 671.

Telefon do żłobka: 668 533 395.

Opłaty:

NOWOŚĆ – „Mini Pakiet”