Pozytywne Żłobki na Śląsku

Zabrze

Pozytywny Żłobek w Zabrzu

ul. Wandy 7

Dyrektorka P. Aneta Mogielnicka tel. 532 799 671

telefon do żłobka: 668 533 395