Pozytywne Żłobki na Śląsku

Zabrze

Informacja o dofinansowaniu z budżetu państwa Program Maluch+ 2021

Zaświadczenie z Urzędu Miasta Zabrze o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków.

Pozytywny Żłobek w Zabrzu, ul. Wandy 7.

Dyrektorka P. Aleksandra Rathai tel. 538-237-206.

Telefon do żłobka: 668 533 395.

Opłaty:

NOWOŚĆ – „Mini Pakiet”