Pozytywne Żłobki na Śląsku

Rekrutacja

Informacja o rekrutacji do żłobków tj.:
Pozytywny Żłobek w Rudzie Śląskie,
Pozytywny Żłobek w Rybniku,
Pozytywny Żłobek w Zabrzu,
Pozytywny Żłobek w Gliwicach,
Pozytywny Żłobek w Sosnowcu

Rekrutacja do żłobków odbywa się na bieżąco.

Formularze wraz z niezbędnymi załącznikami powinny zostać złożone, po wcześniejszym umówieniu się z dyrektorem, bezpośrednio do placówek żłobkowych.

Czesne w poszczególnych żłobkach kształtują się następująco:

Ruda Śląska:

– wpisowe 200 zł

– czesne 750 zł

– wyżywienie 12 zł/osobodzień

W przypadku zapisania drugiego i kolejnego dziecka do żłobka przysługuje zniżka czesnego w wysokości 20 % opłaty za czesne.

Zabrze:

– wpisowe 200 zł

– czesne 500 zł

– wyżywienie 12 zł/osobodzień

W przypadku zapisania drugiego i kolejnego dziecka do żłobka przysługuje zniżka czesnego w wysokości 20 % opłaty za czesne.

Gliwice:

– wpisowe 100 zł

– czesne 600 zł

– wyżywienie 12 zł/osobodzień

W przypadku zapisania drugiego i kolejnego dziecka do żłobka przysługuje zniżka czesnego w wysokości 20 % opłaty za czesne.

Sosnowiec:

– wpisowe 200 zł

– czesne 300 zł

– wyżywienie 14 zł/osobodzień, będzie zmiana na 12 zł

W przypadku zapisania drugiego i kolejnego dziecka do żłobka przysługuje zniżka czesnego w wysokości 30 % opłaty za czesne.

Rybnik:

– wpisowe 200 zł

– czesne 710 zł dla dzieci z Rybnika oraz 810 zł dla dzieci spoza Rybnika,

– wyżywienie 12 zł/osobodzień,

W przypadku zapisania drugiego i kolejnego dziecka do żłobka przysługuje zniżka czesnego w wysokości 50 % opłaty za czesne.