Pozytywne Żłobki na Śląsku

Rekrutacja

Informacja o rekrutacji do żłobków tj.:
Pozytywny Żłobek w Rudzie Śląskie,
Pozytywny Żłobek w Rybniku,
Pozytywny Żłobek w Zabrzu,
Pozytywny Żłobek w Gliwicach,
Pozytywny Żłobek w Sosnowcu

Rekrutacja do żłobków odbywa się na bieżąco.

Formularze wraz z niezbędnymi załącznikami powinny zostać złożone w formie podpisanych własnoręcznie wypełnionych, zeskanowanych lub sfotografowanych dokumentów mailowo na adres:

zlobki.slaskie@pozytywneinicjatywy.pl

lub w wersji papierowej bezpośrednio do placówek żłobkowych

Czesne w poszczególnych żłobkach kształtują się następująco:

Ruda Śląska:

– wpisowe 200 zł

– czesne 620 zł

– wyżywienie 12 zł/osobodzień

W przypadku zapisania drugiego i kolejnego dziecka do żłobka przysługuje zniżka czesnego w wysokości 20 % opłaty za czesne.

·         Zabrze:

– wpisowe 200 zł

– czesne 500 zł

       – wyżywienie 12 zł/osobodzień

W przypadku zapisania drugiego i kolejnego dziecka do żłobka przysługuje zniżka czesnego w wysokości 20 % opłaty za czesne.

·         Gliwice:

– wpisowe 200 zł

– czesne 600 zł

– wyżywienie 12 zł/osobodzień

W przypadku zapisania drugiego i kolejnego dziecka do żłobka przysługuje zniżka czesnego w wysokości 20 % opłaty za czesne.

Sosnowiec –

– wpisowe 200 zł

– czesne 300 zł

– wyżywienie 14 zł/osobodzień, będzie zmiana na 12 zł

W przypadku zapisania drugiego i kolejnego dziecka do żłobka przysługuje zniżka czesnego w wysokości 30 % opłaty za czesne.

Rybnik –

– wpisowe 200 zł

– czesne 400 zł

– wyżywienie 12 zł/osobodzień,

W przypadku zapisania drugiego i kolejnego dziecka do żłobka przysługuje zniżka czesnego w wysokości 50 % opłaty za czesne.