Pozytywne Żłobki na Śląsku

Kontakt

Dyrektorzy placówek:

Pozytywny Żłobek w Rudzie Śląskiej – p. Agnieszka Gauza tel. 538 237 193.

Pozytywny Żłobek w Gliwicach – p. Grażyna Wysocka tel. 600 086 153

Pozytywny Żłobek w Sosnowcu – p. Hanna Stebel tel. 532 468 706.

Pozytywny Żłobek w Zabrzu – p. Aleksandra Rathai tel. 538 237 206.

Pozytywny Żłobek w Rybniku – p. Kamila Kornas tel. 538 238 015.

Pozytywny Żłobek w Świętochłowicach – p. Agnieszka Gauza tel. 538 237 193.

Pozytywny Żłobek oraz Punkt Opieki Dziennej w Jastrzębiu – Zdroju – p. Izabela Niemczuk tel. 735-204-091.

Pozytywny Żłobek i Punkt Opieki Dziennej w Będzinie – p. Hanna Stebel tel. 532 468 706.

Pozytywny Żłobek w Jaworznie – p. Aleksandra Rathai tel. 538 237 206.

Punkt Opieki Dziennej w Rybniku – p. Daria Markowska tel. 538 238 015.

Pozytywny Żłobek w Bytomiu – p. Grażyna Wysocka tel. 600 086 153.

Pozytywny Żłobek w Bielsku – Białej – p. Aleksandra Rathai tel. 538 237 206.

Pozytywny Żłobek w Siemianowicach Śląskich – p. Agnieszka Bennia tel. 507-576-788.

Specjalista ds. administracji: Aleksandra Rathai tel. 538 237 206.

e-mail – zlobki.slaskie@pozytywneinicjatywy.pl

www.pozytywneinicjatywy.pl