Pozytywne Żłobki na Śląsku

Praca jako Opiekunka dziecięca

Fundacja Pozytywne Inicjatywy poszukuje osoby na stanowisko Opiekunka w żłobku w Rybniku przy ul. Sławików 6

Wymagania zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 tj.:

Wymagania:

Przygotowanie pedagogiczne z dyplomem ukończenia studiów wyższych  (magisterskich lub licencjackich):

–   pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,

–   pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

–   edukacja elementarna i terapia pedagogiczna /nauczaniem języka angielskiego

–   pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju

lub

–   wykształcenie średnie i co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub ukończony kurs „opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”  w wymiarze min. 280 godzin.

lub

– kwalifikacje pielęgniarki, położnej.

Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Sposób przesyłania aplikacji:

Osoby zainteresowane ofertą pracy uprasza się o przesłanie CV i listu motywacyjnego wraz z podaniem miejsca pracy jak również wszelkich zapytań drogą mailową na adres: zlobki.slaskie@pozytywneinicjatywy.pl

Zakres obowiązków:

prowadzenie zajęć i zabaw z dziećmi,

przygotowanie sal do prowadzenia zajęć (sprzątanie),

wychodzenie z dziećmi do toalety,

opieka nad dziećmi, codzienne czynności higieniczne,

karmienie dzieci,

otwieranie żłobka,

inne prace, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówki.