Pozytywne Żłobki na Śląsku

Zakończenie rekrutacji do żłobka w Gliwicach i Rybniku

Informujemy, że brak jest już wolnych miejsc w Pozytywnym Żłobku w Gliwicach przy ul. Modelarzy 10 oraz Pozytywnym Żłobku w Rybniku przy ul. Sławików 6

Jest jedynie możliwość zapisu dzieci na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia miejsca, osoby zapisane na listę rezerwową zostaną niezwłocznie powiadomieni.