Pozytywne Żłobki na Śląsku

Są jeszcze wolne miejsca w żłobku w Siemianowicach Śląskich

Zapraszamy rodziców dzieci w wieku od 20 tygodni do lat 3 do składania dokumentów rekrutacyjnych do żłobka w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wróbla 12

Czesne do 30 września 2019 wynosi jedynie 300 zł z wyżywieniem 
(kwota czesnego obejmuje 4 posiłki dziennie).

Jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 150 zł

Od 1 października 2019 r. opłata za żłobek w Siemianowicach Śląskich będzie wynosić:

Jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 200 zł

Miesięczne czesne w wysokości 650 zł

Opłata za wyżywienie w wysokości 10 zł za dzień na osobę (w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka do godziny 14:00 w dniu poprzedzającym nieobecność opłata nie zostanie naliczona)

Opłata czesnego zostanie pomniejszona o kwotę dotacji z Urzędu Miasta w wysokości 100 zł dla mieszkańców Siemianowic Śląskich, pod warunkiem, że oboje rodzice pracują.

Żłobek otwarty jest od godziny 7:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku.

Zasady rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne do żłobka są do pobrania na stronie internetowej:
https://slaskie.pozytywneinicjatywy.pl/pmo/dokumenty/

Wszelkich dodatkowych informacji udzielimy chętnie pod numerem telefonu: 538 237 206

Dyrektor Żłobka Pani Grażyna Wysocka: tel. 600 086 153