Pozytywne Żłobki na Śląsku

Bielsko- Biała

Zaświadczenie z Urzędu Miasta Bielsko – Biała o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków.

Dyrektor Ewelina Damek tel. 538-237-202.

Ul. Goleszowska 17


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 4-1-768x1024.jpg